hits

Lausungen Sinnataggen solgt til en halv million!

kommentarer

I går ble et omstridt eksemplar av Gustav Vigelands mest kjente skulptur "Sinnataggen" solgt på auksjon hos Christiania Auksjoner i Oslo.
Skulpturen ble omstridt fordi den ble laget etter at Vigeland selv var død og begravet.Historien bak denne kostbare lausungen startet for over 100 år siden, da Vigeland fikk sitt andre barn med sin første kone Laura. Det var ikke et lykkelig ekteskap, Vigeland hadde forelsket seg i den vakre tenåringen Inga isteden, og det endte i et bittert brudd. Vigeland ville da ikke ha noe mer å gjøre med Laura eller sine to barn, det var lite eller ingen kontakt dem i mellom helt til Gustav Vigeland døde i 1943. I mellomtiden ble Vigeland den største skulptøren i landet, og han fikk oppdraget med å lage Vigelandsparken for Oslo Kommune. Avtalen med kommunen fra 1921 innebar at Vigeland fikk det nåværende Vigeland-museet som sitt kunstneratelier og bolig. I bytte fikk Oslo Kommune alle skulpturene og alle kunstneriske rettigheter etter Vigeland, kort sagt hele arven gikk til kommunen. I arveoppgjøret etter Vigeland krevde barna sin del av arven. De ble avspist med totalt 8 skulpturer, derav en gipsmodell til Sinnataggen som ble laget i 1911. Skulpturen som står på broen i parken ble laget i 1928, og er mye større enn den lille som ble solgt i går. på 1950- og 60 tallet dukket det opp flere små sinnatagger på kunstmarkedet, som man ikke skjønt hvor kom fra. Vigeland selv lagde aldri opplag av sine skulpturer, han solgte noen, med aldri mer en to-tre stykker av hver. I en rettssak mellom Vigelands to eks-koner, som også kranglet om arven, kom det frem at sønnen til Vigeland hadde fått støpt opp flere eksemplarer av Sinnataggen hos en bronsestøper i København. Han signerte flere av disse med "Gustav Vigeland", og solgte de som ekte skulpturer. Det ble ikke tatt nådig opp av kommunen, som hevdet at Vigeland junior ikke hadde lov til å støpe opp kopier. Junior selv hevdet at han hadde fått muntlig tillatelse av sin far til dette, kommunen hevdet at det hadde far ikke rett til å gi, all den tid opphavsretten tilhørte kommunen. Det ble aldri noe mer ut av saken, men kommuneadvokaten har i samarbeide med Vigeland-Museet kommet frem til noen retningslinjer for hvordan man skal behandle disse skulpturene. Ved salg skal det tydelig fremkomme at det er kopier som Vigeland ikke selv har laget, og der de er signert skal de opplyses om at signaturen ikke er autentisk. Det var altså en av Vigeland junior sine skulpturer som ble solgt i går. I ettertid kan man si at det var godt av junior fikk støpt opp disse skulpturene, som gjerne kalles "juniorstøp". Det var stor interesse med hele 9 påmeldte budgivere under auksjonen.Det var flere godbiter som fikk bein å gå på i går, blant annet ble det satt ny prisrekord for Gunnar S. Gundersen da hans maleri "Rostock" ble budt opp til 430 000 kroner. Med salær vil kjøper måtte betale godt over en halv million. Mest overraskende var kanskje bildet til Leonard Richard som ble budt opp fra 50 000 til 250 000 kroner. Det er lenge siden en samtidskunstner har blitt solgt så godt i Norge - kanskje kunstsalget er på vei oppover?' 

God helg

Kunsteksperten

Gunnar Krogh-Hansen

#vigeland #gunnars.gundersen #leonardrichard #kunst #kunsteksperten #kunstauksjon